دانلود کتاب های عربیانفعالات - انفعالات

نویسنده :

فی هذا الکتاب "انفعالات" یقدم لنا "جاک دریدا" نفسه من خلال التصدی لمشکلة أو قضیة معینة یشکک فیها ، مذکراً إیانا بالسفسطائیین. جاک دریدا ضد جاک دریدا هو عنوان، مدخل ، تقدیم موجز ، استفزاز أولی یخص النص الدریدی ... کما هو النص الدریدی یبدو دریدا منقسماً علی نفسه ، متحملاً مع سبق الإصرار والترصد أدواراً متعارضة فی آن واحد ، وهی التی تتقدم وتتداخل ، وتتواجه لتتفاعل معاً لتتوقف عند نقطة معینة ، هی بدایة مفترضة لغیرها. سواء أکنت متفقاً مع جاک دریدا أم مختلف معه ، فإن الأمر الأساسی هو أنه کاتب متفلسف وفیلسوف بالقدر الذی لا یعرف بنفسه فیلسوفاً ، لما فی وحول الفلسفة من شبهات مثارة.

فى هذا الكتاب "انفعالات" يقدم لنا "جاك دريدا" نفسه من خلال التصدى لمشكلة أو قضية معينة يشكك فيها ، مذكراً إيانا بالسفسطائيين. جاك دريدا ضد جاك دريدا هو عنوان، مدخل ، تقديم موجز ، استفزاز أولى يخص النص الدريدى ... كما هو النص الدريدى يبدو دريدا منقسماً على نفسه ، متحملاً مع سبق الإصرار والترصد أدواراً متعارضة فى آن واحد ، وهى التى تتقدم وتتداخل ، وتتواجه لتتفاعل معاً لتتوقف عند نقطة معينة ، هى بداية مفترضة لغيرها. سواء أكنت متفقاً مع جاك دريدا أم مختلف معه ، فإن الأمر الأساسى هو أنه كاتب متفلسف وفيلسوف بالقدر الذى لا يعرف بنفسه فيلسوفاً ، لما فى وحول الفلسفة من شبهات مثارة.برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران