دانلود کتاب های عربیالحفرة - الحفرة

نویسنده :

فی روایة "الحفرة" تقرأ" عن ذلک الشخص الذی ابتاع کتاباً ما، وعندما قرأه أصیب بالجنون.. ولکن الکاتب یخبرک منذ بدایة الروایة أن بطل هذه الروایة الذی تقرأ عنه الآن هو أنت.. أنتما نفس الشخص، قرأ عنک البطل بروایته أیضاً، مثلما تفعل أنت به الآن، ذلک الکتاب الذی ابتاعه والذی أمامک الآن هما نفس الکتاب.. قرأ بطلنا هذا السطر مثلک دون أن یغلق کتابه أو یلقی به فی أقرب سلة مهملات، فقط کإجراء احتیاطی، لم یصدق أیضاً أنه مجرد شخصیة خیالیة فی روایة حتی اقتربت نهایتهما.

فى رواية "الحفرة" تقرأ" عن ذلك الشخص الذى ابتاع كتاباً ما، وعندما قرأه أصيب بالجنون.. ولكن الكاتب يخبرك منذ بداية الرواية أن بطل هذه الرواية الذى تقرأ عنه الآن هو أنت.. أنتما نفس الشخص، قرأ عنك البطل بروايته أيضاً، مثلما تفعل أنت به الآن، ذلك الكتاب الذى ابتاعه والذى أمامك الآن هما نفس الكتاب.. قرأ بطلنا هذا السطر مثلك دون أن يغلق كتابه أو يلقى به فى أقرب سلة مهملات، فقط كإجراء احتياطى، لم يصدق أيضاً أنه مجرد شخصية خيالية فى رواية حتى اقتربت نهايتهما.برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
دیگر آثار و کتاب های :
پنل کاربران

پنل ورود کاربران