دانلود کتاب های عربیمنصب شاغر - منصب شاغر

نویسنده :

" باری فیربراذر " مات أعلنت روث بیرس لاهثة أصیب علی ما یبدو بتمدد فی الأوعیة الدمویة ، باری فیربراذر مات ، ولی ،قضی . لما کان أی حدث آخر أثار لدی شیرلی مثل هذه الرهبة ، هذین الاهتمام النهم والترقب المحموم لا حرب لا انهیار فی البورصة لا اعتداء إرهابیاً ، وهنا یصبح هذا المنصب الشاغر الذی خلفه موت باری فی المجلس البلدی محط انظار الجمیع تری من سوف یحصل علی هذا المنصب ، هنا سوف تخاض حرب سوف تشهدها هذه البلده وسوف تخاص بشغف ونفاق وسیظهر خلالها أشیاء غیر متوقعةاستمتع بقراءة وتحمیل روایة منصب شاغر للکاتبه ج .ک .رولینغ

" بارى فيربراذر " مات أعلنت روث بيرس لاهثة أصيب على ما يبدو بتمدد في الأوعية الدموية ، بارى فيربراذر مات ، ولى ،قضى . لما كان أي حدث آخر أثار لدي شيرلي مثل هذه الرهبة ، هذين الاهتمام النهم والترقب المحموم لا حرب لا انهيار في البورصة لا اعتداء إرهابياً ، وهنا يصبح هذا المنصب الشاغر الذى خلفه موت باري في المجلس البلدي محط انظار الجميع ترى من سوف يحصل على هذا المنصب ، هنا سوف تخاض حرب سوف تشهدها هذه البلده وسوف تخاص بشغف ونفاق وسيظهر خلالها أشياء غير متوقعةاستمتع بقراءة وتحميل رواية منصب شاغر للكاتبه ج .ك .رولينغبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
دیگر آثار و کتاب های :
پنل کاربران

پنل ورود کاربران