دانلود کتاب های عربی


هكذا غنى طاغور - هکذا غنی طاغور

نویسنده :

البخور یذوب لیتحلل فی العطر والعطر یذوب لکی یلتحم بالبخور ، والنغم یسعی لمعانقة الإیقاع بینما یعود الإیقاع متدفقاً فی النغم ، والفکرة تبحث عن هیأتها فی الصورة والصورة تبحث عن حریتها فی الفکرة ، واللا نهائی یبحث عن لمسة النهائی والنهائی یبحث عن انعتاقه فی اللانهائی ، أی مأساة هذه تجری بین الخلق والتدمیر وهذه الحالة بین الفکرة والصورة ، العبودیة تُصارع الحریة والحریة تبحث عن راحتها فی العبودیة استمتع بقراءة وتحمیل کتاب هکذا غنی طاغور للکاتب رابندرانات طاغور

البخور يذوب ليتحلل في العطر والعطر يذوب لكى يلتحم بالبخور ، والنغم يسعى لمعانقة الإيقاع بينما يعود الإيقاع متدفقاً في النغم ، والفكرة تبحث عن هيأتها في الصورة والصورة تبحث عن حريتها في الفكرة ، واللا نهائي يبحث عن لمسة النهائي والنهائي يبحث عن انعتاقه في اللانهائي ، أي مأساة هذه تجري بين الخلق والتدمير وهذه الحالة بين الفكرة والصورة ، العبودية تُصارع الحرية والحرية تبحث عن راحتها في العبودية استمتع بقراءة وتحميل كتاب هكذا غنى طاغور للكاتب رابندرانات طاغوربرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران