دانلود کتاب های عربی


ابونواس الحسن بن هانئ - ابونواس الحسن بن هانئ

نویسنده: name

تبدو براعة العقاد فی التحلیل النفسی عند دراسته لشخصیة أبی نواس التی یعتبرها شخصیة فریدة نموذجیة ، وهی فی واقعها تختلف اختلافاً کبیراً عن شخصیة أبی النواس التی أسبغها علیه العامة وأشباة العامة ، ویرد تکوین هذه الشخصیة إلی عدة عوامل منها " نرجسیته " التی فطر علیها ونمتها نشأته وبیئته التی عاش فیها ، ومنها تکوینه الجسدی الذی یتألق فیه جمال جسده ووجهه ، وحسن بدنه .استمتع بقراءة وتحمیل کتاب أبونواس الحسن بن هانئ للکاتب عباس العقاد

تبدو براعة العقاد في التحليل النفسي عند دراسته لشخصية أبى نواس التي يعتبرها شخصية فريدة نموذجية ، وهي في واقعها تختلف اختلافاً كبيراً عن شخصية أبي النواس التي أسبغها عليه العامة وأشباة العامة ، ويرد تكوين هذه الشخصية إلى عدة عوامل منها " نرجسيته " التى فطر عليها ونمتها نشأته وبيئته التى عاش فيها ، ومنها تكوينه الجسدي الذى يتألق فيه جمال جسده ووجهه ، وحسن بدنه .استمتع بقراءة وتحميل كتاب أبونواس الحسن بن هانئ للكاتب عباس العقادبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات