دانلود کتاب های عربی


سقوط اليسار - سقوط الیسار

نویسنده: name

إن إحیاء الناصریة کحل یعتبر بلاء جربناه وعناء عشناه علی مدی عشرین عاماً ، وانتهی بنا إلی خراب اقتصادی وهزیمة منکرة واحتلال إسرائیلی وحقد طبقی وفساد أخلاقی ، وخرج من هباءة الناصریة سلالة نعرفها عبد الکریم قاسم فی العراق ، والأسد فی سوریا ، والقذافی فی لیبیا ، والنمیری فی السودان ، لیرجع کل منهم ببلده مائة سنة إلی الوراء ولیسوموا شعوبهم سوء العذاب ذلک تاریخ ثابت ولا تستطیع الکلمات الطنانة الرنانة أن تمحو تاریخاً ولا أن تغیر واقعاً .استمتع بقراءة وتحمیل کتاب سقوط الیسار للکاتب مصطفی محمود

إن إحياء الناصرية كحل يعتبر بلاء جربناه وعناء عشناه على مدى عشرين عاماً ، وانتهى بنا إلى خراب اقتصادى وهزيمة منكرة واحتلال إسرائيلى وحقد طبقى وفساد أخلاقى ، وخرج من هباءة الناصرية سلالة نعرفها عبد الكريم قاسم فى العراق ، والأسد في سوريا ، والقذافى فى ليبيا ، والنميرى فى السودان ، ليرجع كل منهم ببلده مائة سنة إلى الوراء وليسوموا شعوبهم سوء العذاب ذلك تاريخ ثابت ولا تستطيع الكلمات الطنانة الرنانة أن تمحو تاريخاً ولا أن تغير واقعاً .استمتع بقراءة وتحميل كتاب سقوط اليسار للكاتب مصطفى محمودبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات