دانلود کتاب های عربی


آلام فيرتير - آلام فیرتیر

نویسنده: name

کانت روایة “آلام فیرتیر” المظهر الأول للرومانسیة، ظهرت هذه الروایة عام 1774. وقدم جوته نسختها الأولی إلی “شارلوت” مع کلمة إهداء لطیفة فأثارت فی قلبها شیئاً من الأسی الحالم. ورأی “کستز” أن صدیقه قد ظلمه بالصورة التی قدّمه فیها، وأنه أساء إلی سمعة زوجته. وبدأت بینهما سلسلة من الرسائل فیها عتاب ولوم واستغفار، حتی اضطر جوته إلی إجراء بعض التبدیلات، فظهرت “الآم فیرتیر” بشکلها النهائی سنة 1786.

كانت رواية “آلام فيرتير” المظهر الأول للرومانسية، ظهرت هذه الرواية عام 1774. وقدم جوته نسختها الأولى إلى “شارلوت” مع كلمة إهداء لطيفة فأثارت في قلبها شيئاً من الأسى الحالم. ورأى “كستز” أن صديقه قد ظلمه بالصورة التي قدّمه فيها، وأنه أساء إلى سمعة زوجته. وبدأت بينهما سلسلة من الرسائل فيها عتاب ولوم واستغفار، حتى اضطر جوته إلى إجراء بعض التبديلات، فظهرت “الآم فيرتير” بشكلها النهائي سنة 1786.برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات