دانلود کتاب های عربیلابد من خيانة - لابد من خیانة

نویسنده :

خواطر وشعر لعمر طاهر قلبی اللیلادی حزین قلبی ف غایه الاسف وردی رویته ف سنین فجأه لقیته اتقطف مال القمر مجروح سهران حلاوه روح مع نجم شال الهم انا لیه یا لیلی نسیت تعرفی لما بشوفک قلبی ینسی مطرحه واما ییجی یقول بحبک الغنا بیریحه الغنا...دا اوفی صاحب لما یبقی القلب حابب یوصف اللی بیجرحه واللیله دی حبی بان والشتا دفی المکان نفسی اقولک من زمان تسمحی بالرقصه دیا

خواطر وشعر لعمر طاهر قلبي الليلادي حزين قلبي ف غايه الاسف وردي رويته ف سنين فجأه لقيته اتقطف مال القمر مجروح سهران حلاوه روح مع نجم شال الهم انا ليه يا ليلي نسيت تعرفى لما بشوفك قلبي ينسى مطرحه واما ييجي يقول بحبك الغنا بيريحه الغنا...دا اوفى صاحب لما يبقى القلب حابب يوصف اللي بيجرحه والليله دي حبي بان والشتا دفى المكان نفسي اقولك من زمان تسمحي بالرقصه ديابرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران