دانلود کتاب های عربیبراري الحمى - براری الحمی

نویسنده: name

عن الروایة: بعینیک المتعبتین، کنت ترقب حرکة العتمة، هی حرکة العتمة، أم حرکة الضوء؟ غامضة، ناعمة، دقائق متحرکة من السواد، تفرق فیها، ربما کنت تلمح شیئاً فی داخلها یتحرک، شیئاً یشبه الوضوح، ولکنه لیس الضوء، یشبه الضوء ولکنه لیس النهار، یشبه النهار و...

عن الرواية: بعينيك المتعبتين، كنت ترقب حركة العتمة، هي حركة العتمة، أم حركة الضوء؟ غامضة، ناعمة، دقائق متحركة من السواد، تفرق فيها، ربما كنت تلمح شيئاً في داخلها يتحرك، شيئاً يشبه الوضوح، ولكنه ليس الضوء، يشبه الضوء ولكنه ليس النهار، يشبه النهار و...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات