دانلود کتاب های عربی


الطريق إلى جهنم - الطریق إلی جهنم

نویسنده: name

عن الکتاب: هموم وشجون یحکی عنها مصطفی محمود، هموم وشجون العالم العربی الواقع تحت وقع سیاسات عالمیة یقف حیالها بلا حول ولا طول. یتطرق الکاتب إلی مواضیع شتی وهموم عالمیة وعربیة متفرقة، محللاً وناقداً وکاشفاً، وکأنه الطبیب وکأن قلمه مبضع جرّاح

عن الكتاب: هموم وشجون يحكي عنها مصطفى محمود، هموم وشجون العالم العربي الواقع تحت وقع سياسات عالمية يقف حيالها بلا حول ولا طول. يتطرق الكاتب إلى مواضيع شتى وهموم عالمية وعربية متفرقة، محللاً وناقداً وكاشفاً، وكأنه الطبيب وكأن قلمه مبضع جرّاحبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات