دانلود کتاب های عربی


صوت أبي العلاء - صوت أبی العلاء

نویسنده: name

هذا الکتاب لیس صوت أبی العلاء وحده، بل هو تعانقٌ موسیقیٌّ صاخبٌ لصوتین فریدین فی الأدب العربی؛ صوتُ الشاعر أو بالأحری صداه الذی ظلَّ محافظًا علی قوَّته وعنفوانه وتمرُّده رُغم تعاقب الأزمان، حتی أتی صوت «طه حسین» لیشارکه العزف علی أوتار الحقِّ والحقیق...

هذا الكتاب ليس صوت أبي العلاء وحده، بل هو تعانقٌ موسيقيٌّ صاخبٌ لصوتين فريدين في الأدب العربي؛ صوتُ الشاعر أو بالأحرى صداه الذي ظلَّ محافظًا على قوَّته وعنفوانه وتمرُّده رُغم تعاقب الأزمان، حتى أتى صوت «طه حسين» ليشاركه العزف على أوتار الحقِّ والحقيق...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات