دانلود کتاب های عربی


أكذوبة اليسار الإسلامي - أکذوبة الیسار الإسلامی

نویسنده: name

یتناول د.مصطفی محمود فی کتابه"أکذوبة الیسار الإسلامی" بعض مبادیء التیار الیساری عامة. ثم یدخل منه الی تکذیب ما یسمی بالتیار الیساری الإسلامی! وتوضیح أن مبادئ الیسار تختلف إختلافاً کلیاً مع مبادئ الإسلام وأن التیارات "یمین ویسار" ما هی إلا إتباع الإهو...

يتناول د.مصطفى محمود فى كتابه"أكذوبة اليسار الإسلامى" بعض مبادىء التيار اليسارى عامة. ثم يدخل منه الى تكذيب ما يسمى بالتيار اليساري الإسلامى! وتوضيح أن مبادئ اليسار تختلف إختلافاً كلياً مع مبادئ الإسلام وأن التيارات "يمين ويسار" ما هي إلا إتباع الإهو...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات