دانلود کتاب های عربی


سواح فى دنيا الله - سواح فی دنیا الله

نویسنده: name

الناس یفهمون الدین علی أنه مجموعة الأوامر والنواهی ولوائح العقاب وحدود الحرام والحلال، وکلها من شؤون الدنیا.. وأما الدین فشیء آخر أعمق وأشمل وأبعد. الدین فی حقیقته هو الحب القدیم الذی جئنا به إلی الدنیا والحنین الدائم الذی یملأ شغاف قلوبنا إلی الوطن...

الناس يفهمون الدين على أنه مجموعة الأوامر والنواهي ولوائح العقاب وحدود الحرام والحلال، وكلها من شؤون الدنيا.. وأما الدين فشيء آخر أعمق وأشمل وأبعد. الدين في حقيقته هو الحب القديم الذي جئنا به إلى الدنيا والحنين الدائم الذي يملأ شغاف قلوبنا إلى الوطن...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات