دانلود کتاب های عربیفرعون ذو الاوتاد - فرعون ذو الاوتاد

نویسنده :

تهوید التاریخ والأرض والتراث وأکذوبة الأرض الموعودة کشف حقیقة فرعون ملک الهکسوس العمالیق هذا الکتاب یمثل انقلاباً مدویًّا علی التاریخ التقلیدی الذی یتبناه الجمیع ، ویقلب کل المُسلَّمات رأساً علی عقب فیما یتعلق بالتاریخ الیهودی وحقوق الیهود المزعومة...

تهويد التاريخ والأرض والتراث وأكذوبة الأرض الموعودة كشف حقيقة فرعون ملك الهكسوس العماليق هذا الكتاب يمثل انقلاباً مدويًّا على التاريخ التقليدى الذى يتبناه الجميع ، ويقلب كل المُسلَّمات رأساً على عقب فيما يتعلق بالتاريخ اليهودى وحقوق اليهود المزعومة...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
دیگر آثار و کتاب های :
پنل کاربران

پنل ورود کاربران