دانلود کتاب های عربیعن التسويق - عن التسویق

نویسنده: name

یشتمل هذا الکتاب مجموعة من المقالات المتنوعة والتی تغطی کثیر من النقاط التسویقیة الهامة بشکل بسیط وسلس ، إن الکتاب لیس متخصص فی مجال أو نقاط تسویقیة محددة ، إنه الخلیط ما بین التعاریف والأافکار والإستراتیجیات والطرق الجدیدة والمبتکرة فی التسویق مدعوم...

يشتمل هذا الكتاب مجموعة من المقالات المتنوعة والتى تغطى كثير من النقاط التسويقية الهامة بشكل بسيط وسلس ، إن الكتاب ليس متخصص في مجال أو نقاط تسويقية محددة ، إنه الخليط ما بين التعاريف والأافكار والإستراتيجيات والطرق الجديدة والمبتكرة في التسويق مدعوم...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
دیگر آثار این نویسنده : name