دانلود کتاب های عربی


تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص - تنازع القوانین فی القانون الدولی الخاص

نویسنده :

یقوم القانون بتنظیم العلاقات أو الروابط القانونیة للمجتمعات المختلفة، وتتکون هذه العلاقات أو الروابط القانونیة من ثلاث عناصر : أشخاص العلاقة القانونیة، موضوع العلاقة القانونیة، نسبة موضوع العلاقة القانونیة إلی أشخاصها. فإذا کانت عناصر العلاقة أو ال...

يقوم القانون بتنظيم العلاقات أو الروابط القانونية للمجتمعات المختلفة، وتتكون هذه العلاقات أو الروابط القانونية من ثلاث عناصر : أشخاص العلاقة القانونية، موضوع العلاقة القانونية، نسبة موضوع العلاقة القانونية إلى أشخاصها. فإذا كانت عناصر العلاقة أو ال...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
دیگر آثار و کتاب های :
پنل کاربران

پنل ورود کاربران