دانلود کتاب های عربی


دولة السلاجقة - دولة السلاجقة

نویسنده: name

هذا الکتاب فیه دروساً وعبراً فی میدان الصراع بین دعوة الله الخالدة وبین التغلغل الباطنی والغزو الصلیبی ، فقد لاحظ الکاتب ان العقائد الصحیحة والفکر السلیم والتوصر الراشد الذی قامت علیه المدارس النظامیة فی عهد السلاجقة استطاعت أن تکتبد الفکر الباطنی...

هذا الكتاب فيه دروساً وعبراً في ميدان الصراع بين دعوة الله الخالدة وبين التغلغل الباطني والغزو الصليبي ، فقد لاحظ الكاتب ان العقائد الصحيحة والفكر السليم والتوصر الراشد الذي قامت عليه المدارس النظامية في عهد السلاجقة استطاعت أن تكتبد الفكر الباطني...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات