دانلود کتاب های عربی


ما وراء النهر - ما وراء النهر

نویسنده: name

" ما وراء النهر " صرخة ضد الظلم الاجتماعی للإصلاح ودعوة الإصلاح ، وهی کذلک تستثیر الغضب ولکنها تستبقی الأمل تحارب به الیأس والقنوط ، الزمان الذی تقع فیه أحداثها هو زمن إملائها ، وأهم أحداث القصة تدور فی قصر ضخم قائم علی ربوة شدیدة الارتفاع والاتساع...

" ما وراء النهر " صرخة ضد الظلم الاجتماعى للإصلاح ودعوة الإصلاح ، وهى كذلك تستثير الغضب ولكنها تستبقى الأمل تحارب به اليأس والقنوط ، الزمان الذى تقع فيه أحداثها هو زمن إملائها ، وأهم أحداث القصة تدور في قصر ضخم قائم على ربوة شديدة الارتفاع والاتساع...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات