دانلود کتاب های عربی


سليمان القانونى .. سلطان البرين والبحرين - سلیمان القانونی .. سلطان البرین والبحرین

نویسنده :

یلقی المؤلف "فریدون أمجان" الضوء علی عدة جوانب من عصر السلطان "سلیمان القانونی" السلطان العثمانی العاشر الذی ظل علی العرش أطول مدة بسلطنته استمرت ستة وأربعین عامًا، وصفت بأنها: "أزهی عصر"، و"العصر الذهبی.. ومن الجوانب التی سلط المؤلف الضوء علیها...

يلقى المؤلف "فريدون أمجان" الضوء على عدة جوانب من عصر السلطان "سليمان القانوني" السلطان العثماني العاشر الذي ظل على العرش أطول مدة بسلطنته استمرت ستة وأربعين عامًا، وصفت بأنها: "أزهى عصر"، و"العصر الذهبي.. ومن الجوانب التى سلط المؤلف الضوء عليها...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
دیگر آثار و کتاب های :
پنل کاربران

پنل ورود کاربران