دانلود کتاب های عربی


اليهود: الموسوعة المصورة - الیهود: الموسوعة المصورة

نویسنده: name

موسوعة شاملة نوعیة عن تاریخ الیهود منذ بدایتهم و عن عقائدهم و طوائفهم و مقدساتهم، الی تاریخهم المعاصر و اقتصاد اسرائیل و نظام التعلیم و الجیش بها و الاحزاب السیاسیة و اهم الشخصیات التاریخیة و السیاسیة.

موسوعة شاملة نوعية عن تاريخ اليهود منذ بدايتهم و عن عقائدهم و طوائفهم و مقدساتهم، الى تاريخهم المعاصر و اقتصاد اسرائيل و نظام التعليم و الجيش بها و الاحزاب السياسية و اهم الشخصيات التاريخية و السياسية.برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات