دانلود کتاب های عربیخلق المسلم - خلق المسلم

نویسنده: name

"تبسمک فی وجه اخیک صدقه وامرک بالمعروف ونهیک عن المنکر صدقه وارشادک الرجل فی ارض الضلال صدقه واماطتک الاذی والشوک والعظم عن الطریق لک صدقه وافراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقه و بصرک للرجل الردئ البصر لک صدقه"

"تبسمك فى وجه اخيك صدقه وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه وارشادك الرجل فى ارض الضلال صدقه واماطتك الاذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقه وافراغك من دلوك فى دلو اخيك لك صدقه و بصرك للرجل الردئ البصر لك صدقه"برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات