دانلود کتاب های عربی


مهاباد .. وطن من ضباب - مهاباد .. وطن من ضباب

نویسنده :

الضباب قدر الکرد، فهم أبناء الجن المتقافزین علی قلل الجبال مرتدین الضباب الأزلی، تاریخهم ضباب، جغرافیتهم ضباب، أصلهم ضباب.. إنهم کائنات من ضباب، الضباب هو خذلان الطبیعة للبصر والکرد أمة محکومة بالخذلان!! إن القدر الذی ألقی بطل هذه الروایة فی مهب جمهوریة اتفق الشرق والغرب علی وأدها وجعلها ضحیة حربهم الباردة کأرواحهم، هو الضباب بعینه، الضباب هو اللامفهوم واللامرئی فی لغة الطقس، وجمهوریة "مهاباد" هی قطعة من ضباب فی لغة التاریخ ، ضباب حجب الرؤیة فلم یستبن القوم أن جمهوریتهم ولدت بجانب مشنقة!!!

الضباب قدر الكرد، فهم أبناء الجن المتقافزين على قلل الجبال مرتدين الضباب الأزلي، تاريخهم ضباب، جغرافيتهم ضباب، أصلهم ضباب.. إنهم كائنات من ضباب، الضباب هو خذلان الطبيعة للبصر والكرد أمة محكومة بالخذلان!! إن القدر الذي ألقى بطل هذه الرواية في مهب جمهورية اتفق الشرق والغرب على وأدها وجعلها ضحية حربهم الباردة كأرواحهم، هو الضباب بعينه، الضباب هو اللامفهوم واللامرئي في لغة الطقس، وجمهورية "مهاباد" هي قطعة من ضباب في لغة التاريخ ، ضباب حجب الرؤية فلم يستبن القوم أن جمهوريتهم ولدت بجانب مشنقة!!!برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران