دانلود کتاب های عربی


مارتين السعيد - مارتین السعید

نویسنده: name

تعالج الروایة موضوعات عدیدة أهمها السعادة، وسبل البحث عنها، وأثر التطرف المذهبی علی المجتمعات، وتفکیکها، والصراعات الدینیة، فضلاً عن موضوع تجارة العبید کوصمة عار لا تزول من تاریخ أوروبا.

تعالج الرواية موضوعات عديدة أهمها السعادة، وسبل البحث عنها، وأثر التطرف المذهبي على المجتمعات، وتفكيكها، والصراعات الدينية، فضلاً عن موضوع تجارة العبيد كوصمة عار لا تزول من تاريخ أوروبا.برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.