دانلود کتاب های عربی


عن الحق في الفلسفة - عن الحق فی الفلسفة

نویسنده :

کتاب "عن الحق فی الفلسفة" هو إعلان عن موقف نظری وعملی، یتلخص فی شعار "الحق فی الفلسفة للجمیع". وهو یشتمل علی نصوص خصصها جاک دریدا، منذ سنة 1975 إلی بدایة التسعینات من القرن الماضی، لقضایا التعلیم والبحث الفلسفیین ولکل ما یرتبط بالجامعة وبالمؤسسة التع...

كتاب "عن الحق في الفلسفة" هو إعلان عن موقف نظري وعملي، يتلخص في شعار "الحق في الفلسفة للجميع". وهو يشتمل على نصوص خصصها جاك دريدا، منذ سنة 1975 إلى بداية التسعينات من القرن الماضي، لقضايا التعليم والبحث الفلسفيين ولكل ما يرتبط بالجامعة وبالمؤسسة التع...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران